W ramach obsługi logistycznej nagród zapewniamy:

• przyjęcia towaru,
• weryfikację ilościową i jakościową,
• magazynowanie,
• konfekcjonowanie,
• kompletację,
• wysyłka towaru,
• monitoring on-line,
• awizo SMS,
• przesyłki paletowe,
• akcje specjalne,
• towar powierzony,
• sample,
• obsługa zwrotów i reklamacji