Rozwiązanie dla firm prowadzących programy lub projekty do których wykorzystywane są nagrody rzeczowe oraz e-nagrody.W ramach usługi zapewniamy:

 • szeroki i stale aktualizowany katalog nagród rzeczowych i e-nagród
 • dostęp kilkudziesięciu zintegrowanych producentów
 • dobór i doradztwo w zakresie nagród
 • jedną umowę na dostawy i obsługę, jedno rozliczenie
 • jeden proces logistyczny i dystrybucyjny
 • moduł do zarządzania limitami, dostępami, rozliczeniami
 • integracji z zewnętrznymi systemami wymagającymi nagród

Z platformy nagrodyb2b.pl można korzystać w następujących modelach:

 • dostęp dla dedykowanego pracownika lub pracowników którzy dokonują w systemie zamówień jak w sklepie internetowym, zlecając co, gdzie i kiedy ma zostać wysłane lub zrealizowane,
 • dostęp dla dedykowanego pracownika lub pracowników którzy dokonują importu zamówień do realizacji (rozdzielnik)
 • dostęp dla odbiorcy końcowego (nagradzanego) na podstawie jednorazowego lub wielokrotnego dostępu dzięki któremu może wybrać sobie nagrodę w ramach przyznanego budżetu. Dostęp może odbywać się z pomocą przekazywanej nagradzanemu karty z kodem dostępu.
 • integracja katalogu nagród z wykorzystaniem API z istniejącym własnym programem realizowanym przez klienta

Wszystkie realizowane przez system zamówienia są widoczne w panelu administracyjnym użytkownika który otrzymuje dodatkowo powiadomienia email lub SMS o zmianie statusu poszczególnych zamówień.

Dostawcy/producenci:

Zobacz krótką prezentację: